تاريخ : پنجشنبه سیزدهم مهر 1391 | 11:55 | نویسنده : فعلا تا بعد |

               باسمه تعالی                 

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد

 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ورودی ۱۳۹۰ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 | 19:12 | نویسنده : فعلا تا بعد |

               باسمه تعالی                 

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد

 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

ورودی ۱۳۹۰ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی و یکم اردیبهشت 1391 | 19:12 | نویسنده : فعلا تا بعد |

باسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی


ورودی 1388
ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آبان 1390 | 9:50 | نویسنده : فعلا تا بعد |
باسمه تعالی
قابل توجه دانشجویان محترم

مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد

رشته  فقه و مبانی حقوق اسلامی
ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم شهریور 1390 | 10:25 | نویسنده : فعلا تا بعد |